10:40 - 06/07/2023

Tuyển 3 TTS đi Nhật - làm Chế biến Thủy sản không gia nhiệt

  Chế biến Thủy sản không gia nhiệt    

Xem thêm

18:57 - 31/01/2023

Tuyển 6 TTS nữ đi Nhật - Nghề đúc nhựa

Tuyển 6 TTS nữ đi Nhật - Nghề đúc nhựa

Xem thêm

18:34 - 31/01/2023

Tuyển 1 nữ TTS đi Nhật - Nghề chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 1 nữ TTS đi Nhật - Nghề chế biến đồ ăn sẵn

Xem thêm

18:27 - 31/01/2023

Tuyển 2 Nam TTS đi Nhật - Nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện

Tuyển 2 Nam TTS đi Nhật - Nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện

Xem thêm

22:35 - 30/01/2023

Tuyển 3 Nữ TTS đi Nhật - Nghề Nông nghiệp trồng trọt

Tuyển 3 Nữ TTS đi Nhật - Nghề Nông nghiệp trồng trọt và chế biến trà

Xem thêm