15:45 - 06/07/2023

Các học viên được phát Miễn phí - Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cần thiết cho NLĐ đi làm...

Sau khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) Cấp phát Bộ Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, Công ty CP OLECCO.JSC đã...

Xem thêm

15:36 - 06/07/2023

Học viên OLECCO - Sinh hoạt Lớp trước khi Xuất cảnh

Học viên OLECCO - Sinh hoạt Lớp trước khi Xuất cảnh

Xem thêm

15:27 - 06/07/2023

Học viên OLECCO - Tham gia hoạt động Hiến máu vì Cộng đồng

Học viên OLECCO - Tham gia hoạt động Hiến máu vì Cộng đồng Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương...

Xem thêm

15:12 - 06/07/2023

Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện - OLECCO...

Học viên OLECCO nhận phần thưởng - Vì đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Tháng 2 và Tháng 3/2023 - OLECCO chi nhánh Hồ Chí Minh

Xem thêm