15:07 - 08/05/2024

Tuyển 5 nam - Chế biến thực phẩm (Sơ chế Gừng) - Tỉnh kochi

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 5, trong đó nữ: 0- Ngành, nghề: Sản xuất đồ ăn sẵn, trong đó số có nghề: 5- Địa điểm làm việc: Tỉnh...

Xem thêm

14:49 - 08/05/2024

Tuyển 2 nữ - Đóng gói Cơm hộp - Tỉnh Kochi

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 2, trong đó nữ: 2- Ngành, nghề: Sản xuất đồ ăn sẵn, trong đó số có nghề: 2- Địa điểm làm việc:...

Xem thêm

08:26 - 03/04/2024

Tuyển 02 Nam - TTS Nhật Bản nghề Gia công tinh đồ Nội thất

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 2, trong đó nữ: 0- Ngành, nghề: Gia công tinh đồ nội thất, trong đó số có nghề: 2- Địa điểm làm việc:...

Xem thêm

15:40 - 02/04/2024

TUYỂN 5 TTS NHẬT BẢN - Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 5, trong đó nữ: 4- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt, trong đó số có nghề: 5-...

Xem thêm

15:19 - 02/04/2024

TUYỂN 10 TTS NHẬT BẢN - CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT (SƠ CHẾ CÁ HẤP)

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 10, trong đó nữ: 4- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt, trong đó số có nghề: 10- Địa...

Xem thêm