14:32 - 06/07/2023

Thực tập sinh OLECCO tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Nhật Bản ngày 03/07/2023

Đoàn bay TTS Việt Nam sang Nhật Bản ngày 03/07/2023

Xem thêm

14:12 - 06/07/2023

Tuyển 6 TTS đi Nhật ngành Cơ khí chế tạo

  Hàn xì, Gia công tinh, Sản xuất kim loại miếng    

Xem thêm

11:33 - 06/07/2023

Tuyển 2 TTS đi Nhật làm Nông nghiệp

Đơn hàng Nông nghiệp trồng trọt

Xem thêm

11:00 - 06/07/2023

Tuyển 2 TTS đi Nhật Bản chế biến Thủy sản không gia nhiệt

chế biến Thủy sản không gia nhiệt

Xem thêm

10:55 - 06/07/2023

Tuyển 1 TTS đi Nhật Bản chế biến Thủy sản không gia nhiệt

Chế biến thủy sản không gia nhiệt

Xem thêm