18:28 - 16/03/2024

TUYỂN 01 TTS NAM Nông nghiệp trồng trọt TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 1, trong đó nữ: 0- Ngành, nghề: Nông nghiệp trồng trọt, trong đó số có nghề: 1- Địa điểm làm việc:...

Xem thêm

18:24 - 16/03/2024

TUYỂN 2 TTS Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 2, trong đó nữ: 2- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt, trong đó số có nghề: 2-...

Xem thêm

18:12 - 16/03/2024

TUYỂN 01 NỮ LAO ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN ( ĐÃ HOÀN THÀNH KN 2-3)

- Thời hạn hợp đồng lao động: 5 năm- Số lượng: 1, trong đó nữ: 1- Ngành, nghề: Sản xuất đồ ăn sẵn, trong đó số có nghề: 1- Địa điểm làm việc: Tỉnh...

Xem thêm

18:06 - 16/03/2024

TUYỂN 3 TTS - Sản xuất đồ ăn sẵn tỉnh KOCHI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 3, trong đó nữ: 1- Ngành, nghề: Sản xuất đồ ăn sẵn, trong đó số có nghề: 3- Địa điểm làm việc: Kochi...

Xem thêm

17:52 - 16/03/2024

TUYỂN 5 NỮ TTS - CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN (FUKUI - NHẬT BẢN)

Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 5, trong đó nữ: 5- Ngành, nghề: Sản xuất đồ ăn sẵn, trong đó số có nghề: 5- Địa điểm làm việc: Fukuiken...

Xem thêm