02:04 - 10/11/2022

Hoạt động Đào tạo Giáo dục định hướng, đào tạo Ngoại ngữ cho các Thực tập sinh đi làm...

Các Thực tập sinh OLECCO hăng say học tập ngoại ngữ và Bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi Xuất cảnh ! Hình ảnh: Các TTS OLECCO tại chi nhánh OLECCO...

Xem thêm