18:27 - 31/01/2023

Tuyển 2 Nam TTS đi Nhật - Nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện

Tuyển 2 Nam TTS đi Nhật - Nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện

Xem thêm

22:35 - 30/01/2023

Tuyển 3 Nữ TTS đi Nhật - Nghề Nông nghiệp trồng trọt

Tuyển 3 Nữ TTS đi Nhật - Nghề Nông nghiệp trồng trọt và chế biến trà

Xem thêm

22:31 - 30/01/2023

Tuyển 6 TTS đi Nhật Bản - đơn hàng Nhựa

Tuyển 6 TTS đi Nhật Bản - Đúc nhựa ( vật liệu nha khoa)

Xem thêm