20:42 - 19/12/2022

Tuyển 02 TTS đi làm việc Nhật Bản - Chế biến Thủy sản

Tuyển TTS đi làm việc Nhật Bản - Chế biến Thủy sản

Xem thêm

20:35 - 19/12/2022

Tuyển 02 TTS đi làm việc Nhật Bản - Nghề Chế biến Thủy sản

Tuyển TTS đi làm việc Nhật Bản - Nghề Chế biến Thủy sản

Xem thêm

20:29 - 19/12/2022

Tuyển 4 TTS đi Nhật Bản - đơn hàng chế biến Thủy Sản

Tuyển TTS đi Nhật Bản - đơn hàng chế biến Thủy Sản

Xem thêm

15:48 - 15/12/2022

Thông báo Tuyển TTS đi Nhật Bản - Đơn hàng Nướng Bánh Mỳ

Thông báo Tuyển TTS đi Nhật Bản - Đơn hàng Nướng Bánh Mỳ

Xem thêm