17:48 - 16/03/2024

TUYỂN 2 NỮ - Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt TỈNH FUKUI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 2, trong đó nữ: 2- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt, trong đó số có nghề: 2-...

Xem thêm

17:43 - 16/03/2024

TUYỂN 01 Lao động đặc định - Xây dựng (ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG 2-3)

- Thời hạn hợp đồng lao động: 1 năm- Số lượng: 1, trong đó nữ: 0- Ngành, nghề: Lao động đặc định - Xây dựng, trong đó số có nghề: 1- Địa điểm làm...

Xem thêm

17:34 - 16/03/2024

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM TTS NÔNG NGHIỆP TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 3, trong đó nữ: 0- Ngành, nghề: Nông nghiệp trồng trọt, trong đó số có nghề: 3- Địa điểm làm việc:...

Xem thêm

17:19 - 16/03/2024

THÔNG BÁO TUYỂN 01 TTS NÔNG NGHIỆP - TỈNH KOCHI NHẬT BẢN

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 1, trong đó nữ: 1- Ngành, nghề: Nông nghiệp trồng trọt, trong đó số có nghề: 1- Địa điểm làm việc:...

Xem thêm

17:10 - 16/03/2024

TB TUYỂN 02 TTS - NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA NHIỆT - FUKUI

- Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm- Số lượng: 2, trong đó nữ: 2- Ngành, nghề: Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt, trong đó số có nghề: 2-...

Xem thêm