09:45 - 11/09/2022

Quyết định Giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa Người lao động đi làm việc ở nước...

Ngày 05/09/2022, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị TS. Phan Huy Lệ đã ký Quyết định Giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa Người lao động đi làm việc ở...

Xem thêm