09:27 - 20/11/2020

Chương trình thực tập sinh nông nghiệp tại Israel

Sinh viên nam, nữ ngành Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Lâm nghiệp … Đã qua 2 năm học trong các trường Đại học Cao đẳng trên cả...

Xem thêm