Học viên OLECCO - Tham gia hoạt động Hiến máu vì Cộng đồng

Học viên OLECCO - Tham gia hoạt động Hiến máu vì Cộng đồng

15:27 - 06/07/2023

Học viên OLECCO - Tham gia hoạt động Hiến máu vì Cộng đồng

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lý "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại "

Hoạt động hiến máu tình nguyện của các học viên OLECCO