Quy trình tuyển chọn và đào tạo lao động

Quy trình tuyển chọn và đào tạo lao động

08:09 - 24/11/2020

Bộ phận tuyển chọn của Công ty tiếp nhận và hướng dẫn các ứng viên các thủ tục cần thiết thực hiện các nội dung tiếp theo của Chương trình.

Công ty luôn ý thức rằng chất lượng lao động tạo lên quyền lợi của người lao động. Vì vậy mục tiêu Công ty đặt ra trong công tác XKLĐ không chỉ là tạo việc làm, tạo cơ hội thu nhập cao cho người lao động trong thời gian làm việc tại nước ngoài ban đầu mà còn thông qua đó là đào tạo được một nguồn nhân lực có chất lượng có trí tuệ  cho đất nước, đồng thời giúp người lao động chủ động duy trì việc làm ổn định, lâu dài trong cuộc sống.

1- Tổ chức hội thảo: Công ty phối hợp với các tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo nghề tổ chức hội thảo để đưa thông tin tuyển dụng theo yêu cầu của các Nghiệp đoàn tới các ứng viên một cách trực tiếp.

2- Các ứng viên tiến hành thị sát Công ty và Trung tâm Đào tạo: Hoạt động này giúp các ứng viên hiểu rõ thêm về công ty OLECCO cũng như nội dung và điều kiện để khẳng định tham gia dử tuyển vào đơn hàng mà ứng viên quan tâm.

3- Các ứng viên đăng ký tham gia Chương trình: Bộ phận tuyển chọn của Công ty tiếp nhận và hướng dẫn các ứng viên các thủ tục cần thiết thực hiện các nội dung tiếp theo của Chương trình.

4- Thực hiện bài kiểm tra đầu vào cho các ứng viên: Sau khi đăng ký các ứng viên sẽ được cán bộ chuyên trách kiểm tra bài kiểm tra cơ bản để khẳng định các ứng viên đủ điều kiện tham gia Chương trình. Tư vấn, hỗ trợ cho các ứng viên hoàn thiện các thủ tục hành chính cần thiết theo điều kiện để tham gia Chương trình.

 5- Kiển tra nguồn đầu vào và nhập danh sách nguồn đầu vào: Các ứng viên sẽ được cán bộ phụ trách kiểm tra lại toàn bộ các yếu tố lập danh sách theo số lượng quy định để chuyển sang bộ phận đào tạo.

6- Đào tạo tiếng và quy tắc ứng sử: Các ứng viên sẽ được tập trung để đào tạo ngoại ngữ sơ cấp  khởi đầu từ những kiến thức cơ bản nhất giúp ứng viên làm quen với chữ và cách phát âm ngôn ngữ mới.

7- Đào tạo Giáo dục định hướng: Trong quá trình học tiếng cơ bản, các ứng viên sẽ được Công ty phổ biến các kiến thức cần thiết đối với các ứng viên tham gia Chương trình như giới thiệu vị trí địa lý, con người, phong tục tập quán của đấtt nước người lao động đến làm việc. Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động, thực tập sinh trong quá trình làm việc tại nước sở tại ..vv

8- Tổ chức kiểm tra: Trước khi bố trí cho các ứng viên tham gia phỏng vấn vào các vị trí của từng yêu cầu tuyển dụng của các nghiệp đoàn, đối tác các ứng viên sẽ phải tham gia kiểm tra tư cách để đảm bảo đủ điều kiện để tham gia cuộc phỏng vấn của đối tác.

9- Các đối tác tổ chức phỏng vấn ứng viên: Công ty sẽ lên kế hoạch bố trí các phương tiện và điều kiện cần thiết theo yêu cầu của đối tác, tổ chức cho các đối tác trực tiếp phỏng vấn các ứng viên.

10- Nhập học chính thức: Sau khi tham gia phỏng vấn bởi các đối tác các ứng viên trúng tuyển chính thức nhập học theo khóa học quy định.

11- Đào tạo theo nâng cao theo Chương trình và tiến độ: Tại Chương trình đào tạo này các ứng viên tiếp tục được đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu và giáo dục định hướng theo nội dung Chương trình đã quy định. Cuối kỳ các ứng viên sẽ thực hiện làm các bài kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu về trình độ trước khi ứng viên xuất cảnh